NordiskaPatent

2.0

Vad är nytt i version 2.0?

Som respons på önskemål och kommentarer från användare, har vi nu utökat funktionalitet och sökbarhet. Framför allt har vi rättat data, och strukturerat om den i skilda fält så att man kan söka separat på uppfinnare, sammandrag, patentkrav, datum etc. Vi lanserar även ett helt nytt gränssnitt, med möjlighet att spara påträffade dokument i ett personligt konto.

Nordiska Patent 2.0 - en milstolpe för svensk innovation

Sedan starten 2006 har det gjorts mer än 300 000 sökningar, och den har uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt. Ett flertal högskolor och större bibliotek, som t.ex. British Library och Kungliga Biblioteket, länkar och förmedlar besökare till tjänsten. Det visar på att det är viktigt för såväl näringsliv, uppfinnare och allmänhet att ha en nära tillgång till svensk teknikhistoria, oavsett var man bor.

Vad är Syftet?

Patentsystemet vilar på två grundpelare, att en person/uppfinnare/företag tilldelas ensamrätt på en uppfinning under en begränsad period i utbyte mot att denna teknik offentliggörs till allmänheten. Utifrån detta perspektiv är vårt mål att så många som möjligt ska kunna prova och se nyttan av att ha enkel tillgång till svensk patentdokumentation. Vi hoppas att detta ska leda till att människor i allmänhet, entreprenörer, uppfinnare hittar smarta tekniklösningar och inspireras till nya idéer och uppfinningar. Tjänsten är avgiftsfri och avsedd för icke kommersiellt bruk.

Vad innehåller databasen?

Nordiska Patent är fullspäckad med hela den svenska innovationshistorien, från patent nr 1 från industrialismens vagga anno sent 1800-tal fram till dagens spjutspets teknologi. Nordiska Patent innehåller mer än 429 000 dokument.

Uttryck gärna ditt stöd för projektet, genom att mejla till info@nordiskapatent.se. Hit kan du även vända dig för övriga frågor och upplysningar om projektet. Du kan även få information genom att ringa +46 (0)8 50 10 26 00.

Uppdragshuset är ett konsultbolag inom immaterialrätt som startade sin verksamhet våren 2000. Företagets konsulter har alla flerårig erfarenhet som patenthandläggare vid patentverk, och är specialister på avancerad databassökning, samt analys av patent och teknisk dokumentation. Uppdragshuset erbjuder olika tjänster som teknisk omvärldsbevakning, nyhetsundersökningar, intrångsanalyser och validitetsundersökningar. Företaget har idag elva anställda. För mer information se www.uppdragshuset.se eller kontakta oss på +46(8) 50 10 26 00.